Nullum crimen, nulla poena, nullus processus criminalis sine lege.

Odkazy

Přinášíme Vám odkazy na praktické internetové zdroje v oblasti práva.