Nullum crimen, nulla poena, nullus processus criminalis sine lege.

Odměna

Přizpůsobíme naše služby Vašim potřebám.
 

Odměna za poskytování právních služeb je případ od případu individuální záležitostí. Vždy je brán ohled zejména na specifické potřeby klienta, dále na předpokládaný rozsah právní pomoci, na nutnost použití cizího jazyka a na bezodkladnost a naléhavost poskytnutí právní služby. S ohledem na výše uvedené je odměna stanovena jako:

Hodinová odměna

Smluvní tzv. „hodinová“, kdy se odměna advokáta určuje dle odpracovaných hodin za dohodnutou hodinovou sazbu v rozmezí 1.000,- Kč - 2.500,- Kč a to s přihlédnutím na výše uvedená hlediska. Právní službu účtujeme po půlhodinách.

Úkonová odměna

Smluvní tzv. „úkonová“ , kdy se odměna advokáta určuje dle provedené služby bez ohledu na časovou náročnost každého jednotlivého úkonu. Tuto odměnu uplatňujeme na případy sepisování smluv a dohod dle příslušného právního předpisu, a to také s přihlédnutím k výše uvedeným hlediskům.

Paušální odměna

Mimosmluvní odměna za zastupování v soudním řízení, kdy odměna se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb. a je stanovena za každý jednotlivý úkon provedený advokátem v soudním řízení.